Jest to symbol zastępczy subdomeny sash-window-london.s1.pisz.pl